zaświadczenie płatnika składek ZUS - 3

muzyka; rysunek; gry; film; psychologia; nauka; tajemnice ...

Temat: Legitymacja ubezpieczeniowa
prawo do świadczeń zdrowotnych może być potwierdzane innymi dokumentami, a w szczególności potwierdzającymi opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 240 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Takim dokumentem może być, oprócz legitymacji ubezpieczeniowej:

*wydany przez płatnika składek raport ZUS RMUA,
*aktualne zaświadczenie pracodawcy o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Członkowie rodziny pracownika legitymują prawo do świadczeń zdrowotnych aktualną legitymacją dla członków rodziny pracownika (ZUS E-2) lub:

*zgłoszeniem do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny (ZUS ZCNA),
*aktualnym zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę osoby ubezpieczonej.

Ważne: Potwierdzone przez pracodawcę w legitymacji ubezpieczeniowej okresy zatrudnienia, dla celów świadczeń zdrowotnych, są ważne przez 30 dni.


Takich wyjaśnień udzielił Rzecznik Prasowy Ministerstwa Zdrowia, w piśmie z dnia 15 marca 2007 r. (znak pisma: MZ-BP-P-0620-1764-2/KS/07).
Źródło: forum.diabetica.kylos.pl/viewtopic.php?t=3052Temat: zaświadczenie płatnika składek, bardzo proszę o pomoc
Dzień dobry,
Jestem w trakcie wypełniania w/w zaświadczenia do Zus'u, a że wypełniam je pierwszy raz bardzo prosze o pomoc.

W pkt 10 w składnikach wynagrodzenia mam do wypełnienia:
- wynagrodzenie zadasnicze,
- dodatek stażowy,
- dodatek specjalny,

wynagrodzenie zasadnicze wpisuję w kolumnę nr 6 natomiast dodatek stażowy i specjalny? w sumie dodatek stażowy jest stały bo to już 20 %, czy należy go wpisać wraz z dodatek specjalnym do kolumny 8 (premie i inne składniki przyjmowane w kwocie faktycznej)?

Miałam już (nie)przyjemność rozmawiać z bardzo miłą pania z zusu, która chyba nie miała najmniejszej ochoty mi pomóc, ale napomniała że jeszcze pkt. 14 należy wpisać czy to wszystko jest pomnijeszane, ale kiedy zapytałam co dokładnie odpowiedziała abym przeczytała instrukcje, może ktoś tu mi pomoże?

z góry dziekuję
pozdrawiam
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3503


Temat: zasiłek macierzyński i długośc urlopu macierzyńskiego
hej dziewczyny proszę o pomoc. Czytam te przepisy i jestem bardziej zielona niż byłam. Obecnie nie pracuje, umowa zlecenie skończyła mi się w lutym i nie przedłużałam jej. Mąż pracuje na umowę o prace, czy w związku z tym on może się starać o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres tego 1 tygodnia który teraz przysługuje ojcom czy nie? Poniżej wkleiłam tekst dotyczący tego tylko nie bardzo mogę się połapać. I skąd mam wiedzieć czy zasiłek ma być wypłacany przez zakład pracy czy przez ZUS ?

"Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, wymagane są skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu oraz dodatkowo, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS - zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem lub ZUS Z-3a, w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, a także:

* zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu ojcowskiego i jego okresie – w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem,
* oświadczenie o przerwaniu działalności pozarolniczej i jego okresie – w przypadku ubezpieczonego będącego osobą prowadzącą działalność pozarolniczą,
* zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej i jego okresie – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.


Dzięki z góry za odpowiedź.
Źródło: suczyniec.pl/viewtopic.php?t=2044


Temat: Asygnata ZUS- Z-7
Z dokumentacji:
(...) 2. Wartości wykazywane na raporcie „Zastępcza asygnata zasiłkowa ZUS Z–7” pobierane z programu
1) Informacje o pracowniku (imię i nazwisko, PESEL, NIP, seria i numer dowodu osobistego albo innego dokumentu) wykazywane są na podstawie wartości z zestawu danych kadrowych „Pracownik”.
2) Informacje dotyczące rodzaju zasiłku pozyskiwane są z wartości elementu kadrowego „Rozliczenie zasiłku” (zestaw „Choroby”) z atrybutu „tytuł zasiłku” i „finansowane przez zakład”.
3) Dane o zaświadczeniu o czasowej niezdolności do pracy pobierane są z wartości elementu „Zaświadczenie lekarskie” ( zestaw ZUS Zaświadczenie płatnika składek Z-3). Pobierane są wartości atrybutów „seria” i „nr”. W przypadku kilku wartości elementu „Zaświadczenie lekarskie” pobierana jest ostatnia wartość w danym okresie.

3.Wartości nie wymienione w punkcie 2 nie są ewidencjonowane w programie, użytkownik może je uzupełnić na oknach raportu na potrzeby wydruku. Mowa tu o wartościach wynagrodzeń powiązanych z konkretnymi okresami zasiłków i nr listy wypłat. Wartości te należy wypełnić na podstawie przyjętego w danym zakładzie pracy sposobu numerowania list wypłat. Wartości te wykazywane są:
􀁸 w drugim zdaniu części pierwszej raportu,
􀁸 w części drugiej raportu,
􀁸 tabelce z listami wypłat.

wiec 1500 linijek kodu jest po to... żeby były ładne tabelki?:P
Źródło: forum.mojasymfonia.pl/viewtopic.php?t=1382


Temat: Do kiedy będzie ustalany kapitał początkowy?
Uważam, że w takiej sytuacji nalezy złożyć wniosek do ZUS.
Przykładowa treść wniosku:

Nazwisko i imię
Adres zamieszkania
tel. kontaktowy

Zakład Ubezpieczeń SpołecznychInspektorat w _________
ul. __________________
Kod, Miejcowość

WNIOSEK O POTWIERDZENIE OKRESU ZATRUDNIENIA

Dane ubezpieczonego:
Imię i Nazwisko _______________
Nazwisko rodowe _____________
Miejsce zamieszkania _____________
PESEL _________ Data urodzenia ___________
NIP _______________

Dane płatnika składek:
Nazwa i adres zakładu pracy /imię i nazwisko płatnika składek/ __________________________________________________ __
NIP ______________ REGON _____________ PESEL ___________
NKP /dot. potwierdzenia okresu zatrudnienia do 31.12.1998 r./ _______________
Okres zatrudnienia __________________________
Wyżej wymienione zaświadczenie potrzebne jest do :
- wyliczenia przez ZUS kapitału początkowego.

OŚWIADCZENIE:
Oświadczam, że w okresie mojego zatrudnienia w w/wym. zakładzie pracy
nie przebywałem na urlopie bezpłatnym,
przebywałem na urlopie bezpłatnym w okresie .................................................. ...................

(podpis wnioskodawcy)


Do wniosku załączyć kserokopie świadectwa pracy i innych dokumentów jakie posiadasz (legitymacja ubezpieczeniowa itp).
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=8411


Temat: Ulga remontowa- odliczanie projektu architekta od podatku
Hmmmm..... Z tego co wiem to mozna odliczyć w ramach ulg budowlanych wartość usług wykonanych lub towarów dostarczonych przez płatników podatku VAT. - To po pierwsze

Inną zaś kwestią jest to, że rachunek autorski wystawia osoba fizyczna (nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy) z którą zawarto uprzednią umowę o dzieło. Na podstawie tego rachunku dokonywana jest wypłata honorarium. Na zleceniodawcy zaś spoczywa obowiązek zgłoszenia zatrudnienia wykonawcy zlecenia do ZUS (poprzez program Płatnik), odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz odprowadzenie składki do US na poczet podatku dochodowego. Ponadto zleceniodawca jest zobowiązany wystawić zleceniobiorcy na koniec roku podatkowego zaświadczenie o osiągnietych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-8B.
Trochę to dużo jak ewentualne korzyści wynikające ze zwrotu 19% od wartości projektu. Jak myślisz.
Pozdrawiam

Dla zainteresowanych link do przykładowego wzoru takiego rachunku http://zeus.polsl.gliwice.pl/~adc/do...US/rach-au.doc
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=14926


Temat: Kolejny absurd w ZUS'ie

  Podejrzewam, że na dzień wydania owego zaświadczenia w US nie było żadnych tytułów wykonawczych z ZUSU. Natomiast teraz zostały one skierowane. Spółka nie figuruje w systemie informatycznym ZUSU ponieważ gdy powstał ten system Spółka nie została zgłoszona jako płatnik składek (nie było pracowników, więc nie było takiej potrzeby). Natomiast przed reformą czyli przed 1999 też istniał system ewidencji. Inny niż funkcjonuje teraz. Okresy przed i po reformie zostały rozdzielone w Zusie. Tak zwane stare zaległości czyli te z przed 1999 są nadal dochodzone i ewidencjonowane w tym starym systemie. Nie wszystkie jednostki ZUS prowadzą rozliczenia składek z przed reformy. Niektóre przekazały "starych" dłużników do większych Oddziałów i nie mają starego systemu. Musi się Pan dowiedzieć który Oddział ZUS zajmuje się rozliczaniem kont dłużników z przed 1999 z Pana rejonu. Jak się już Pan dowie to proszę podać tam NIP spółki i na pewno się wszystko wyjaśni.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=74656


Temat: macierzyństwo - problem z pracodawcą.
w sumie troche ociagnelismy sie z interwencja - dostalismy bowiem zasilek chorobowy sporo po czasie i myslelismy ze wszystko tyle trwa, wiec czekalismy spokojnie, ale gdy potrzebowalismy zaswiadczen od pracodawcy okazalo sie ze nie mozna sie z nim skontaktowac - probowalismy od 5 lipca. w koncu gdzies w polowie sierpnia wzielismy sprawy w swoje rece o donieslismy czesc dokumentow do zusu. Zus wyslal pracodawcy jakies pismo o dostarczenie dookumentow - ale widac nic nie dostal bo dostalismy dzis pismo :
ZUS odział... wydział zasiłkow prosi o niezwloczne udzielenie odp[owiedzi na pismo i tu podany numer w sprawie zaswiadczenia lekarskiego na okres od 4.05.2007 do 21.05.2007 oraz pismo z dnia... i nr w sprawie dostarczenia druku zaswiadczenia platnika skladek (druk Z-3)
prosimy rowniez o dostarczenie zaswiadczenia o okresie udzielonego urlopu macierzynskiego pani....

w przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma tutejszy wydzial wyda decyzje odmawiajaca prawa do zasilku macierzynskiego za okres od 10.05.2007 do 12.09.2007rI co robic z takim pracodawca?? wziasc i tylko za jaja powiesic!!!
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=13298


Copyright (c) 2009 muzyka; rysunek; gry; film; psychologia; nauka; tajemnice ... | Powered by Wordpress. Fresh News Theme by WooThemes - Premium Wordpress Themes.